• https://www.facebook.com/afyonvho
 • https://www.twitter.com/@Afyonvho

 atabayrak

 

Üyelerimiz için Duyuru

Üyelerimizin klinik adresi, telefon numarası ve soyad bilgilerinde değişiklik olması halinde bilgi@afyonvho.org adresine bildirimde bulunmaları gereklidir.

 • ÇALIŞMA İZİN BELGESİ - 25/03/2021
 • Değerli meslektaşlarımız,

  Başkanlığımız tarafından ilimizde faaliyet gösteren veteriner muayenehane ve polikliniklere yasal mevzuatlar çerçevesinde tam zamanlı çalışma izin belgesi verilmektedir. Yapılan incelemelerde bugüne kadar ilimizde kamuda çalışan ve klinik sahibi veteriner hekimler dışında kalan  veteriner hekim sayısının 5996 sayılı Kanunun 22/7 Maddesi EK-1 listesinde bulunan işletmelerin istihdamı zorunlu personel ihtiyacını karşılayacak sayıda olmaması nedeniyle, Oda Başkanlığı tarafından çalışma izin belgesi verildiği bilgisine ulaşılmıştır. 2021 yılı itibariyle kamu ve klinisyen veteriner hekim dışında kalan veteriner hekim sayısının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 17.03.2021 tarihinde tarafımıza ulaşan 495255 sayılı yazısı ekinde bulunan 128 işletme için yeterli olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, 17.11.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliği 10/E Maddesinde ‘Gıda işletmecisi, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatlerine göre zorunlu personel istihdam etmek zorundadır. Gıda işletmesinde çalışan zorunlu personel, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir işte çalışamaz’ ibaresi bulunmaktadır. Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda, karar tarihinden önce verilen çalışma izin belgeleri 2021 yılı için geçerli olmak üzere, 5996 sayılı Kanunun 22. Maddesinin 7. Fıkrası Ek-1 listesinde bulunan işletmeler için muayenehane/poliklinik/hastanelerde sorumlu yönetici olarak görev yapan veteriner hekimlere çalışma izin belgesi verilmemesine karar verilmiştir.

  Bilgilerinize rica ederiz.  

  Duyuru Arşivi

 • 10 Kasım Anma Mesajı
 • 3 Kasım Tek Sağlık GÜnü
 • Cumhuriyetimizin 97. Yaşı Kutlu Olsun
 • İzmir’de gerçekleşen şiddetli deprem, hepimizi derinden yaralamıştır
 • Türkiye'de Veteriner Hekimliği Eğitiminin 178. Yılını Kutluyoruz
 • 9-13 Kasım 2020 Sun'i Tohumlama Kursu