• https://www.facebook.com/afyonvho
  • https://www.twitter.com/@Afyonvho

 

 

 

Oda Üyeliği

Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odasına üye olmak isteyen veteriner hekimlerin aşağıdaki belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

a) Veteriner hekim diploması veya geçici mezuniyet belgesi,

b) Nüfus cüzdanı sureti,

c) Dört adet renkli fotoğraf,

ç) İkametgâh belgesi,

d) Adli sicil belgesi. 

 

Klinik Hizmeti verecek meslektaşlarımızın, odamızdan Çalışma İzin Belgesi,  Üyelik Belgesi, iki adet Defter, Asgari Ücret Tarifesi ve isteğe bağlı olmak üzere Pet Pasaportu ile Kesim Raporu temin etmeleri gerekmektedir.

 

Veteriner Hekim Kimliği almak isteyen üyelerimizin, bir adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile şahsen odamıza başvurması gerekmektedir.