• https://www.facebook.com/afyonvho
  • https://www.twitter.com/@Afyonvho

 

 

 

Kanunlar

6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun

Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ( 6343 Değişiklik )

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Tarım ve Orman Bakanlığı – CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ