• https://www.facebook.com/afyonvho
  • https://www.twitter.com/@Afyonvho

 atabayrak

 

Üyelerimiz için Duyuru

Üyelerimizin klinik adresi, telefon numarası ve soyad bilgilerinde değişiklik olması halinde bilgi@afyonvho.org adresine bildirimde bulunmaları gereklidir.

Asgari Ücret Tarifeleri

Gıda sektörü (Mezbahane vb.) başta olmak üzere veteriner hekim istihdamı gereken işletmelerde sözleşmeli olarak çalışan meslektaşlarımızın, çalışma günlerine göre alınması gereken ücretlere uyması gerekmektedir. 

 

 1 GÜN 2 GÜN 3 GÜN 4 GÜN 5 GÜN 6 GÜN
 1100 TL 2200 TL 3300 TL 4400 TL 5500 TL 6570 TL

 

Sözleşmeler 4 (dört) nüsha olarak düzenlenmekte, her sayfa şirket yetkilisi ve veteriner hekim tarafından imzalanmaktadır. Odamızda imzalanacak sözleşme sırasında şirket yetkilisinin imza sirküsü ile birlikte kimlik bilgilerinin fotokopisi istenmektedir. 

 

Ev ve Süs Hayvanları Alt Sınır Ücret Tarifesi için lütfen tıklayınız

Çiftlik Hayvanları Alt Sınır Ücret Tarifesi için lütfen tıklayınız

Et, Süt ve Ürün Muayeneleri Alt Sınır Ücret Tarifesi için lütfen tıklayınız

İş Yeri Hekimliği ve Bilirkişi Hizmetleri Alt Sınır Ücret Tarifesi için lütfen tıklayınız