• https://www.facebook.com/afyonvho
  • https://www.twitter.com/@Afyonvho

 

 

 

Yönergeler

Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Eğitim ve Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönerge (MÜLGA)

TVHB Bünyesinde Oluşturulacak Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi