• https://www.facebook.com/afyonvho
 • https://www.twitter.com/@Afyonvho

 atabayrak

 

Üyelerimiz için Duyuru

Üyelerimizin klinik adresi, telefon numarası ve soyad bilgilerinde değişiklik olması halinde bilgi@afyonvho.org adresine bildirimde bulunmaları gereklidir.

 • Yüksek Haysiyet Divanı Disiplin Cezası Duyurusu - 01/08/2022
 •    Afyonkarahisar ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde sorumlu müdür olarak görev yaptığı halde Odamıza üye olmayan yapılan yasal uyarıya rağmen üye olmamakta ısrar eden, aynı zamanda İzmir ilinde Veteriner Kliniği bulunan ve İzmir Veteriner Hekimleri Odası'na üye olan Afyonkarahisar Damızlık Birliği müdürü Koray Pamuk hakkında Oda Başkanlığımız tarafından açılan soruşturma sonrası Haysiyet Divanı'mız tarafından 6 ay süreyle meslekten geçici olarak men cezası verilmiş ve Haysiyet Divan'ı kararına ilgilinin itirazı üzerine Yüksek Haysiyet Divanı tarafından "6 ay süreyle meslekten geçici olarak men cezası ve suç duyurusu kararı" onanmıştır . Yüksek Haysiyet Divanı kararı ektedir .
     Y.H.D. Kararı ile kesinleşen Koray Pamuk hakkındaki disiplin cezası 6343 sayılı Kanunun 54. Maddesi ve T.V.H.B hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yönetmeliğin 117-2 maddeleri gereği ilanen duyurulmaktadır. Kutsal Veteriner Hekimlik mesleğini icra eden meslektaşlarımızın hak ettiği tüm yasal haklara sahip olacağı, kanunlara mesleki etik ilkelere ve hakkaniyete tam olarak riayet ettiği günlere erişmek temennisiyle, bilgilerinize sunarız.  Duyuru Arşivi

 • 10 Kasım Anma Mesajı
 • 3 Kasım Tek Sağlık GÜnü
 • Cumhuriyetimizin 97. Yaşı Kutlu Olsun
 • İzmir’de gerçekleşen şiddetli deprem, hepimizi derinden yaralamıştır
 • Türkiye'de Veteriner Hekimliği Eğitiminin 178. Yılını Kutluyoruz
 • 9-13 Kasım 2020 Sun'i Tohumlama Kursu