• https://www.facebook.com/afyonvho
  • https://www.twitter.com/@Afyonvho

 atabayrak

 

Üyelerimiz için Duyuru

Üyelerimizin klinik adresi, telefon numarası ve soyad bilgilerinde değişiklik olması halinde bilgi@afyonvho.org adresine bildirimde bulunmaları gereklidir.

Faaliyet Raporu Bildirgemiz Yayınlandı

21/12/2020

Değerli Üyelerimiz, Üç Aylık Faaliyet Raporu Bildirgemiz Bilgilerinize Sunulmuştur

T.C.
AFYONKARAHİSAR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

27. Dönem Yönetim Kurulu Birinci 3 Aylık Faaliyet Bildirgesi

  21.12.2020


Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası Üyesi
Değerli Veteriner Hekimler,


 
Odamızın 27. Dönem Yönetim Kurulu ve Oda Organları olarak, 13 Eylül 2020 tarihinde yapılan tarihimizdeki en yüksek katılımlı seçim sonrası, 21 Eylül 2020 tarihinde göreve başladık. Sizleri temsilen bugüne kadar katıldığımız resmi toplantılara, gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve kabullere gündemle ilgili önceden hazırlık yaparak katılım gerçekleştiriyoruz. Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı her mecrada en iyi şekilde, titizlikle temsil etmekteyiz.

Bahsedilen toplantı, kabul ve ziyaretler vesilesiyle üzüntüyle şahit olduk ki; mülki idarelerden belediyelere, çeşitli kamu kurumlarından üniversitelere, gazetecilerden siyasilere, hatta bazı meslektaşlarımız da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede mesleğimizin adı dahi doğru telaffuz edilememekte ya da bilinçli olarak yanlış söylenmekte/yazılmaktadır. Birçok kurumda amirler Veteriner Hekimleri Odasının kanunla kurulmuş bir kurum olduğundan habersiz, bizleri dernekler gibi sivil toplum kuruluşu (STK) sınıfında değerlendirmekte ve tabeladan ibaret olduğumuzu düşünmektedirler.

Bizler camia olarak serbest klinisyenlerden akademisyene, bakanlıktaki memurdan taşradaki hekime kadar, ülke ortalamasının üzerinde mesai harcayan bir mesleğin mensuplarıyız. Zoonoz hastalıklar ve trafik kazaları nedeniyle bazen de yoğun iş temposunun getirdiği ruhsal sıkınlar sonucu sağlığımızı kaybediyoruz. Özel yaşantımızı ve sosyal ilişkilerimizi bazal düzeye indirgeyip çoğunlukla asosyal sayılabilecek bir yaşam sürdürdüğümüz zamanlar da olabiliyor. Aldığımız eğitim ve sahip olduğumuz unvana kıyasla, ülke ortalamasına göre orta ve alt gelir seviyesinde kazanç sahibi bireyleriz. Hangi meslek dalında olursa olsun anlatılan emeği ve özveriyi gösteren meslek erbapları en az bizimle eşdeğer ve çoklukla daha fazla maddi imkanlara ve yaşam konforuna sahip olmaktadırlar.

Çekilen bunca çilenin, harcanan bunca emeğin nedeni elbette ki salt bir maddi kazanç değildir. İnsanlık tarihi kadar köklü olan kutsal bir mesleğin icracıları olarak bizler; devlet erkânından avama kadar hak ettiğimiz saygı ve sitayişi görmek istiyoruz. Bu isteğimiz bencillik ve meslek şovenizminden öte; bilimsel gelişim ve uygulama kalitesi olarak, çağdaş bir çalışma ortamı sağlamak ve memleketimize azami düzeyde hizmet edebilmek eksenindedir.
Sizlerin güveniyle göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kutsal mesleğimizi yüceltmek adına üstün bir özveri ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda, mesleki sorunlarımızı anlatmak ve kamuoyu oluşturmak için kurumlarla en üst düzeylerde temaslarda bulunuyor ziyaret ve kabuller gerçekleştiriyoruz. Atıl ve kullanılamaz durumda olan web sitemizi çok ciddi bir mesai harcayarak yeniledik ve fonksiyonel hale getirdik. İşlevselliği korumak için sürekli takip ediyoruz. Sosyal medya sayfalarımızda güncel gündemi takip ediyor, gerekli hallerde resmi yazışma ve basın açıklamalarıyla muhatapları ve kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Yerel basın başta olmak üzere mesleğimizle alakalı farkındalık oluşturmak maksadıyla beyanatlar veriyor, ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Hukuksal anlamda siz değerli üyelerimizin haklarını koruyabilmek için bir hukuk bürosuyla mutabakat sağladık. Meslektaşlarımızın şahsi davaları dahil olmak üzere, özellikle odamızın da müdahil olabileceği mesleki davalar ve anlaşmazlıklarda hukuksal ve maddi anlamda avantajlı şekilde temsil ve takip sağlanacaktır.

Kuşkusuz her meslek camiasında olabileceği gibi bizlerin içinden de zaman zaman hata yapan mensuplarımız olacaktır. Bugüne kadar hiçbir cezai yaptırım uygulamamış hatta karar defteri ve evrak defteri dahi bulunmayan odamız haysiyet divanı, 27. dönemde aktif olarak görev yapmaya başlamıştır. Devlet kademeleri ve toplum nezdinde kazanmak isteğimiz saygınlığa ancak iç disiplin mekanizmalarımızı hızlı ve hakkaniyetli bir biçimde işleterek elde edeceğimiz mesleki özsaygı ile ulaşabileceğimiz aşikârdır. 6343 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde veteriner hekimlerin veya meslek dışından görev alanımıza müdahil olan diğer kişilerin kanunlara ve etik ilkelere aykırı hareket etmesi ve meslek ahlakı ile bağdaşmayan tutumları hakkında bilgi sahibi olduğumuzda; şikayet olup olmadığına bakılmaksızın resen inceleme başlatılıp, gerek görülürse haysiyet divanına sevk edilmektedir. Kanunlara aykırı fiil ve eylemler aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’na muhalefet ediyorsa savcılığa suç duyurusunda da bulunulması yasal zorunluluk teşkil etmektedir. Odamızın bildirilen soruşturmalara ve gerektiğinde haysiyet divanınca karara bağlanacak yaptırımlara objektif ve adaletli bir biçimde hükmedeceğinden emin olunuz. Bu kapsamda lüzum etmesini istememekle birlikte; uygulanacak olası yaptırımlar meslektaşlarımıza ceza verme kastı içermeyecek olup sadece mesleğimizi yüceltmek ve meslektaşlarımızın haklarını korumak amacı taşıyacaktır. Aynı zamanda odamızı güçlendirmek, camiamızın etkinliğini arttırmak maksadıyla odamıza çok sayıda meslektaşımızın gönüllü olarak üyeliği sağlanarak 13 Eylül 2020 tarihi itibari ile sehven 478 olarak bildirilen ancak gerçekte 466 olan üye sayımız 493’e yükselmesi sağlanmıştır.

Yola çıktığımız ilk günden bu yana altını çizerek belirttiğimiz üzere bizler, oda yönetim kurulu ve organlarındaki görevlerimizi, bizden daha iyi ve azimli taşıyabilecek meslektaşlarımıza teslim edilmek üzere taşıdığımız mukaddes bir bayrak olarak görmekteyiz. Bu düsturda ilerleyebilmek için kurumsal hafıza ve ortak akıl vazgeçilmez yapı taşlarıdır. Kurumsal ve ortak akılla hareket etmek için özen gösteriyoruz. Ortak akıl prensibi kapsamında, özellikle serbest klinisyen ve özel sektörde hizmet veren meslektaşlarımız için çok önemli bir konu olan asgari ücret tarifesinin 2021 yılında güncellenebilmesi için fikirlerinizi öğrenmek adına hazırladığımız anket resmî web sitemizde görüşlerinize sunulmuştur. Odamızda sekreterya hizmetlerinin disiplin ve ciddiyet içerisinde yürütülebilmesi, geçmişte sehven yapılmış maddi hatalar ile yazışma ve usul hatalarının en aza indirilebilmesi maksadıyla kurumsal işleyiş hususunda tecrübeli ve yetkin bir personel istihdam edilmiştir.

Mesleğimizin her alanda daha itibarlı olacağı, meslektaşlarımız arasındaki iletişimin, mesleki saygı ve sevginin idari ve hukuki cezalardan daha çok yaptırım gücüne erişeceği günlere hep birlikte sağlıcakla ulaşmayı temenni ediyoruz.


Mesleki saygılarımızla.


Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu
492 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın