• https://www.facebook.com/afyonvho
  • https://www.twitter.com/@Afyonvho

 atabayrak

 

Üyelerimiz için Duyuru

Üyelerimizin klinik adresi, telefon numarası ve soyad bilgilerinde değişiklik olması halinde bilgi@afyonvho.org adresine bildirimde bulunmaları gereklidir.

Sık Sorulan Sorular

Veteriner muayenehane/klinik/poliklinikleri nereden ruhsat alır? Belediyeden ruhsat alır mı? Denetimleri hangi kurum tarafından gerçekleştirilir?

Veteriner Hekim Muayenehane/Klinik/Poliklinik faaliyetleri ve ruhsatlandırılması, 15 Ekim 2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazetede; 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna, 11/6/2010 tarihli 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 11 inci ve 36 ncı maddelerine ve 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmasıyla yayınlanmış ‘Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği’ uyarınca gerçekleştirilmektedir. Buna yönetmeliğe göre; hizmet vermek isteyen veteriner hekimler ilgili belgelerle beraber bir dilekçe ile bulundukları yerdeki mülki idari amirliğe müracaat etmektedirler (Madde 6-(1)). Bununla birlikte, ilgili belgeler il müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenmekte ve belgelerin tetkiki ile görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan muayenehaneye, Valilik oluru ile il müdürlüğünce ruhsat verilmektedir (Madde 6-(2)). Valilik oluru ile il müdürlüğünce ruhsat verilmesi poliklinikler için de geçerli olmaktadır (Madde 9-(1), (2)).