• https://www.facebook.com/afyonvho
  • https://www.twitter.com/@Afyonvho

 atabayrak

 

Üyelerimiz için Duyuru

Üyelerimizin klinik adresi, telefon numarası ve soyad bilgilerinde değişiklik olması halinde bilgi@afyonvho.org adresine bildirimde bulunmaları gereklidir.

Yönergeler

Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Eğitim ve Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönerge (MÜLGA)

TVHB Bünyesinde Oluşturulacak Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi