• https://www.facebook.com/afyonvho
  • https://www.twitter.com/@Afyonvho

 atabayrak

 

Üyelerimiz için Duyuru

Üyelerimizin klinik adresi, telefon numarası ve soyad bilgilerinde değişiklik olması halinde bilgi@afyonvho.org adresine bildirimde bulunmaları gereklidir.

Asgari Ücret Tarifeleri

Gıda sektörü başta olmak üzere veteriner hekim istihdamı gereken işletmelerde sözleşmeli olarak çalışan meslektaşlarımızın, çalışma günlerine göre alınması gereken ücretlere uyması gerekmektedir. 

 

 HAFTADA 1 GÜN HAFTADA 2 GÜN HAFTADA 3 GÜN HAFTADA 4 GÜN HAFTADA 5 GÜN HAFTADA 6 GÜN
 4900 TL 9800 TL 14700 TL 19600 TL 24500 TL 28900 TL

 

Petshop-Akvaryum Satış Yerleri (haftada 2 gün/haftada 2 saat): Aylık 4300 TL
Petshop-Akvaryum Üretim-Eğitim yerleri (haftada 3 gün/haftada 6 saat): Aylık 6200 TLBelirtilen asgari ücretler net ücretlerdir. (SGK primi, vergi ve diğer tüm kesintilerden sonra ödenecek agari net ücrettir).

Sözleşmeler 4 (dört) nüsha olarak düzenlenmekte, her sayfa şirket yetkilisi ve veteriner hekim tarafından imzalanmaktadır.
Odamızda imzalanacak sözleşme sırasında şirket yetkilisinin imza sirküsü ile birlikte kimlik bilgilerinin fotokopisi istenmektedir.